Back

Shkodzinskiy V.S.   Kopylova A.G.  

Genesis of magmas (model of hot accretion of Earth)

Reporter: Shkodzinskiy V.S.


To reports list

Comments

Name:
Captcha: